Sàn gỗ Greenwood xương cá XC-A15

440.000/m2

  • Sản phẩm: Sàn gỗ xương cá
  • Xuất xứ: made in Việt Nam
  • Kích thước: 594 x 99 x 12mm
  • Tiêu chuẩn: AC4, E1
  • Hèm khóa: Công nghệ Đức
  • Bảo hành: 25 năm.
  • Bảo hành ngập nước: 24h.
Sàn gỗ Greenwood xương cá XC-A15

440.000/m2