Sàn gỗ Giáng Hương ghép thanh

900.000/m2

Sản phẩm : VÁN SÀN GIÁNG HƯƠNG
Quy cách : Tự chọn
Độ ẩm : 8 – 12%, theo TCXK NB,EURO,MỸ
Nguồn gốc : Campuchia. Lào, Việt Nam

Hoàn thiện : Sơn UV, Treffert công nghệ Đức

Bảo hành: 1 năm