Camsan 8mm Hiện đại MS 705

365.000/m2

Xuất xứ: made in Turkey
Kích thước: 1200 x 192.5 x 8mm
Đóng hộp: 8 tấm/hộp, 1,85 m2
Tiêu chuẩn: AC4, E1
Bảo hành: 20 năm

Camsan 8mm Hiện đại MS 705

365.000/m2