Camsan 8mm Cổ điển MS 3040

345.000/m2

Xuất xứ: made in Turkey
Kích thước: 1200 x 192.5 x 8mm
Đóng hộp: 8 tấm/hộp, 1,85 m2
Tiêu chuẩn: AC3, E1
Hèm khóa: Phẳng kín
Bảo hành: 20 năm

icon icon