Camsan 10mm MS 4510

445.000/m2

Xuất xứ: made in Turkey
Kích thước: 1380 x 142.5 x 10mm
Đóng hộp: 8 tấm/hộp, 1,57 m2
Tiêu chuẩn: AC4, E1
Hèm khóa: V
Bảo hành: 20 năm

icon icon